BADANIA MIGRACJI

Badania migracji, a obok tego umieralności, mają długą historię w socjologii. Niedawno socjologia podjęła także badania nad przebiegiem chorób, głównie z punktu widze­nia umieralności, a później niezależnie od tego.Wiele współczesnych zainteresowań demografii i socjologii przebiega równolegle do tradycyj­nego zainteresowania dziedzin medycyny róż­nie nazywanych — zdrowiem publicznym, medycyną zapobiegawczą, medycyną środowis­kową. Nauki te również zajmowały się od daw­na zgonami traktowanymi jako wskaźnik zdro­wia badanej populacji oraz badaniem rozmiesz­czenia chorób w populacji, zwłaszcza epide­micznych. Kiedy okazało się, że na nasilenie chorób i zgonów wpływają czynniki społeczne, to pomiar struktur społecznych został włączo­ny do klasycznej epidemiologii i powstała epi­demiologia społeczna.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)