POJĘCIE SOCJOLOGICZNE

Choroba w trzecim znaczeniu jest pojęciem socjologicznym. Chodzi tu o szczególną pozycję społeczną ludzi uznanych za chorych na cho­robę w znaczeniu pierwszym lub drugim. W tym rozumieniu chory jest taki człowiek który jest traktowany przez innych iako cho­ry bez względu ma to, ozy występuje u niego czy nne choroba biologiczna lub psychologiczna. Wynika z tego, że stan choroby, „posiadanie” cnoroby jest czymś mnym niż proces chorowa­nia, „bycie chorym”, czyli zachowanie związa­ne z chorobą. Zachowanie to wyraża zróżnico­waną reakcję poszczególnych ludzi lub zbioro­wości, ich zróżnicowaną ocenę sytuacji i wyni­kające z tego działanie (lub brak działania) w związku z chorobą.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)