WZROST WSPÓŁCZYNNIKÓW ZGONÓW

Na przykład wzrost współczynników zgonów z powodu chorób serca w drugiej połowie XX wieku jest zjawiskiem występującym we wszy­stkich krajach uprzemysłowionych; wiąże się on ze wzrostem udziału grup starszych wie­kiem wśród ogółu ludności, zjawiskiem także charakterystycznym dla wszystkich tych kra­jów. Wszędzie tam wpływ medycyny na zdro­wie ludności przejawia się najwyraźniej w przesunięciu przyczyn zgonów z chorób zakaź­nych, pasożytniczych i z niedoboru pokarmo­wego na choroby przewlekłe, powodujące ogra­niczenie sprawności. I wszędzie, we wszyst­kich krajach uprzemysłowionych systemy świadczeń medycznych stosunkowo dobrze ra­dzą sobie z chorobą ostrą, a znacznie gorzej z chorobą przewlekłą i jej skutkami.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)